poniedziałek, 31 października 2011

zerwij z rutyną

Zapraszamy do obejrzenia filmu szkoleniowego, dzisiaj prezentujemy pierwszą część. Omawia on jeden z aspektów obsługi osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Osoba niewidoma lub słabowidząca jest takim samym klientem, jak wszyscy inni. Warto pamiętać, że działania rutynowe, są w ich przypadku pułapką. Zawsze przed podjęciem jakichkolwiek działań, warto zwrócić uwagę, czy mamy do czynienia z klientem w pełni sprawnym, czy też nasz gość z powodu swojej niepełnosprawności potrzebuje naszej szczególnej uwagi.

I tak jak w filmie, pan Czarek - boy hotelowy - odbierając gościa przy recepcji, powinien zwrócić uwagę, czy nowoprzybyły gość jest w stanie pokonać drogę do pokoju samodzielnie tak samo, jak osoba widząca.

Uwaga!

1) Osoby z dysfunkcją wzroku, to bardzo zróżnicowana grupa – to osoby niewidome, ociemniałe, niedowidzące oraz osoby słabo widzące. Trzeba pamiętać, że proponowany rodzaj pomocy należy dostosować do konkretnego klienta.

2) Nowoprzybyłemu klientowi należy zaproponować opisanie położenia najważniejszych punktów hotelu lub restauracji: wyjścia, recepcji, baru, wind, itp. Warto podać takiej osobie numer telefonu do recepcji.

3) Prowadząc osobę niewidomą należy podać jej łokieć. Osoba ta idzie tuż za przewodnikiem. Należy zawsze zwolnić i poinformować ją przed wąskim przejściem, schodami, elementami wystającymi na wysokości głowy i przed innymi przeszkodami.


środa, 26 października 2011

O czym warto pamiętać?

Obsługując osoby niepełnosprawne warto pamiętać o podstawowych zasadach:

Zawsze najpierw należy zapytać, czy pomoc jest potrzebna, a jeśli tak, to, jakiego rodzaju.  Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą, co może im ułatwić, np. poruszanie się. Nie podejmujmy za nich decyzji. Szczególnie ważne jest, by uzgodnić sposób udzielenia pomocy osobie  poruszającej się na wózku, o kulach lub o lasce. Niewłaściwa pomoc może stanowić zagrożenie.

Osoby niepełnosprawne to bardzo zróżnicowana grupa, dlatego trzeba pamiętać, że proponowany rodzaj pomocy należy dostosować do konkretnego klienta. Osoba niepełnosprawna to nie tylko osoba na wózku. Innej pomocy potrzebuje osoba z niepełnosprawnością wzroku a inną z niepełnosprawnością mowy, słuchu czy też osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Nie zawsze od razu widać, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną.

Zawsze należy zwracać się do osoby niepełnosprawnej a nie do osoby jej towarzyszącej. Bardzo często odruchowo zwracamy się do osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym – do ich asystentów lub tłumaczy migowych.  Zapominamy, że niepełnosprawni to często osoby wykształcone, same decydują o wielu sprawach i powinny być traktowane na równi z innymi. Zwracajmy się do osób niepełnosprawnych, jak do każdej innej osoby.

niedziela, 23 października 2011

trochę statystyki

Czy polskie hotele i restauracje są dostępne dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych?

Badania przeprowadzone w 2009 r. pokazały, że osoby niepełnosprawne napotykają na wiele barier w dostępie do usług polskich hoteli i restauracji. Ponad połowa restauracji nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych z powodu barier architektonicznych.  Zaledwie 2% przebadanych hoteli zatrudniało osobę znającą język migowy, a żaden z nich nie oferował materiałów drukowanych pismem Braille’a. Tylko 2% restauracji przeszkoliło swój personel w zakresie obsługi klientów niepełnosprawnych, zaś żaden z badanych hoteli nie miał takiego szkolenia.

Likwidacja barier architektonicznych wymaga nakładów finansowych, jednak szkolenia pracowników w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych jest znacznie mniejszym kontem. Często nie jesteśmy świadomi, że wiele barier możemy zlikwidować samym zachowaniem.

Znajomość języka migowego, czy Braille’a nie zawsze jest konieczna. Ważniejsza jest wiedza o specyfice poszczególnych niepełnosprawności oraz ograniczeniach, na jakie napotykają osoby z różnymi niepełno sprawnościami. Znajomość tych zagadnień może w znacznym stopniu usprawnić komunikację z klientem niepełnosprawnym. Taką wiedzą można uzyskać dzięki materiałom przygotowanym w ramach naszego projektu.  

Proponowane przez nas rozwiązania dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych można dodatkowo z powodzeniem wykorzystywać np. przy obsłudze osób starszych czy rodziców z dziećmi.

sobota, 22 października 2011

zaczynamy


Ten blog będzie zbiorem informacji dot. obsługi osób niepełnosprawnych. Kierujemy go szczególnie do pracowników hoteli i restauracji.

Jesteśmy przedstawicielami dwóch organizacji – Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) oraz Fundacji Fundusz Współpracy (FFW) – odpowiedzialnych za realizację projektu „ Dostępność usług hotelarskich i gastronomicznych dla osób niepełnosprawnych. FIRR od wielu lat specjalizuje się w szkoleniach dot. równego traktowania osób niepełnosprawnych. Wśród swoich trenerów ma osoby niepełnosprawne, możemy, więc zapewnić – nie przekazujemy tylko teorii.

Na blogu będziemy publikować zebrane oraz przygotowane przez nas materiały, które dotyczą sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce,   korzystania przez nich z usług turystycznych. Będziemy również zamieszczać praktyczne porady, jak efektywnie obsługiwać osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Wśród autorów postów będą również wypowiedzi samych zainteresowanych - osób z różnymi niepełnosprawnościami - by przedstawić Państwu różne punkty widzenia.

Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy pracownikom hoteli i restauracji w doskonaleniu jakości i dostępności usług.

Zapraszamy do czytania naszego bloga!