piątek, 27 stycznia 2012

bariery architektoniczne

Klienci niepełnosprawni napotykają w naszym kraju na wiele przeszkód w  dostępie do usług w hotelach i restauracjach. Wprawdzie polskie prawo budowlane nakazuje dostosowanie obiektów  użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale koncentruje się głównie na potrzebach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednak te minimalne wymogi określone w przepisach na ogół nie zwiększają dostępności osobom z innymi niepełnosprawnościami - wzroku, mowy, słuchu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Z kolei osoby poruszające się na wózkach często zwracają uwagę, że mają kłopoty ze swobodnym poruszaniem się nawet w hotelach i restauracjach, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Co najbardziej utrudnia im swobodne poruszanie się? Ciężkie drzwi do toalet i pokoi hotelowych, których często nie dają rady samodzielnie otworzyć. Umywalki i toalety umocowane za wysoko. Liczne progi, które są trudne do pokonania.

Udogodnienia architektoniczne, które mają umożliwiać osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie, są kosztowne. Dlatego zachęcamy, by planując takie zmiany konsultować się z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Pozwoli to unikać błędów, które są trudne i kosztowne do usunięcia.

Warto dodać, że dostosowywanie lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Wiele sprzętów można wypożyczać.

czwartek, 19 stycznia 2012

o pomaganiu

Wspominaliśmy już o pomaganiu osobom niepełnosprawnym, dzisiaj chcemy poruszyć dodatkowe aspekty.

Pamiętamy, jeśli chcemy pomóc osobie niepełnosprawnej zawsze pytamy czy i jak pomóc. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób poruszających się o kulach lub na wózkach. Niewłaściwa pomoc może zagrażać ich bezpieczeństwu.

Niezapowiedziana pomoc osobie poruszającej się o kulach, może być niebezpieczna – osoba ta może stracić równowagę i przewrócić się. Pomagając osobie poruszającej się na wózku, powinniśmy się upewnić, za jakie części możemy ponieść wózek – źle uchwycony, może się złożyć. Udzielając niewłaściwej pomocy możemy też wymuszać ruch, którego tej osobie nie wolno robić.  Więc zanim pomożemy ustalmy, co będziemy robić, w którym miejscu będziemy trzymać osobę lub jej sprzęt.

Osoby poruszające się na wózkach zwracają uwagę na często powtarzające się błędy. Udzielając pomocy często zachowujemy się, jakbyśmy nie widzieli osoby niepełnosprawnej, traktujemy je bezosobowo, nie nawiązujemy z nią kontaktu, nie pytamy jak możemy pomóc.

Podczas szkoleń, które prowadzimy dla firm z branży hotelarsko-gastronomicznej zachęcamy uczestników, by „doświadczyły” różnych sytuacji i zaobserwowały, jak niektóre sytuacje wyglądają z pozycji osoby niepełnosprawnej. Proszę sobie wyobrazić – to prośba do osób w pełni  sprawnych – że siedzicie na wózku, przed restauracją, do której nie możecie się dostać samodzielnie. To oczywiste, że potrzebujecie pomocy. To oczywiste, że sami nie pokonacie bariery architektonicznej. I w tym momencie podchodzą dwie osoby, bez pytania, bez przywitania i jakiegokolwiek pytania chwytają wasz wózek i wnoszą do środka. Jak się czujecie? Błąd pomagających jest oczywisty. Miło, że są chętni do pomocy, ale wystarczy, by się  przywitali, zapytali  jak mogą pomóc, za jaką część mogą trzymać wózek.  Proste?

Zachęcamy do otwartości i przyjaznej rozmowy z osobą niepełnosprawną – szczególnie gdy chcemy udzielić jej pomocy.

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Nowy Rok

Po krótkiej przerwie świątecznej powracamy do blogowania. Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie wiele pozytywnych zmian w jakości obsługi osób niepełnosprawnych w polskich hotelach i restauracjach. I tego właśnie życzymy zarówno klientom, jak i pracownikom hoteli i restauracji.

Zespół ACAD