środa, 25 kwietnia 2012

niepełnosprawność mowy c.d.

Wypowiedź lub nawet zadanie prostego pytania może być dużym stresem dla osoby z niepełnosprawnością mowy. Dlatego mając do czynienia z takim klientem trzeba zadbać, by bez presji mógł złożyć zamówienie lub zadać pytanie. Dużym ułatwieniem dla takich osób jest łatwo dostępna informacja  w formie pisemnej (ulotki, broszury itp.) i dobre oznakowanie lokalu. Osoba mająca problemy z mową na większość potencjalnych pytań otrzyma gotową odpowiedź i ewentualnie dopyta tylko o szczegóły lub dodatkowe informacje.


wtorek, 17 kwietnia 2012

niepełnosprawność mowy

Dzisiaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na klientów z niepełnosprawnością mowy. Osoby z niepełnosprawnością mowy np. jąkający się, sepleniący lub niemówiący są takimi samymi klientami  jak pozostałe osoby i  powinniśmy ich traktować na równi z innymi. Osobom takim należy poświęcić więcej czasu, nie spieszyć się i podczas rozmowy  lub składania zamówienia utrzymywać kontakt wzrokowy. Pozwólmy im wypowiedzieć się swobodnie, nie mówmy  za nich, nie dopowiadajmy, by szybciej zakończyć ich wypowiedź. Jeśli nie jesteśmy pewni, możemy poprosić o powtórzenie części, której nie zrozumieliśmy lub zadać pytanie, na które będą mogli odpowiedzieć twierdząco lub zaprzeczając. Podczas rozmowy z osobą z niepełnosprawnością mowy dobrze jest ograniczyć hałas, np. głośną muzykę, ponieważ utrudnia im ona komunikację. A gdy muszą załatwić coś przez telefon, możemy  im zaproponować pomoc.


wtorek, 10 kwietnia 2012

informuj niewidomego

Codzienna praca, sprawna obsługa klientów wyrabia często w nas - pracownikach restauracji i hoteli -rutynę. Działamy sprawnie, to znaczy szybko, często wiemy o co klient poprosi, z czego będzie zadowolony.  W ciągu lat pracy nabieramy doświadczenia, ale i rutyny zawodowej. A właśnie rutyna jest często przeszkodą w dobrej obsłudze klientów niepełnosprawnych. Działając szybko mamy mniejszą uważność ich na potrzeby, nie skupiamy się na ograniczeniach, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością.
Pamiętajmy, osoby z dysfunkcją wzroku to bardzo zróżnicowana grupa. I tak, jedni mogą przeczytać menu, ale potkną się o źle ułożony dywan, ponieważ go nie widzą, inni widzą zaledwie kontury lub strumień światła a część osób nie widzi niczego. Dlatego zawsze warto pytać, czy lub jaka pomoc jest potrzebna. Być może  klientowi z dysfunkcją wzroku, który właśnie wszedł do restauracji, w poruszaniu się ułatwi  informacja o ustawieniu stolików, usytuowaniu baru i toalet. Zwracając się do klienta z dysfunkcją wzroku należy się upewnić, czy wie ona, że do niej mówimy, np. dotykając jej ręki.
Osoba niewidoma, lub niedowidząca potrzebuje więcej uwagi podczas obsługi w restauracji. To, co nie wymaga komentarza w przypadku klientów w pełni sprawnych, w przypadku klienta niewidzącego może wymagać  wyjaśnienia. Gdy zmieniamy nakrycie, stawiamy gorący talerz lub stawiamy szklankę z napojem powinniśmy poinformować o tym klienta z dysfunkcja wzroku. Wystarczy powiedzieć: „oto pański sok, jest obok nakrycia, przy zakończeniu noża”, albo „oto pana pizza, proszę uważać, talerz jest gorący”.  Dobrze poinformowany klient z niepełnosprawnością wzroku będzie się czuł bardziej komfortowo i pozwoli to mu uniknąć niepotrzebnych krępujących sytuacji – np. zamieszania przy sprzątaniu stolika z powodu wylanego soku czy kawy.

wtorek, 3 kwietnia 2012

klient z niepełnosprawnością słuchu c.d.

Dzisiaj powracamy do tematu obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu. Tej niepełnosprawności  często towarzyszy niepełnosprawność mowy. Osoby takie często niedosłyszą i mają problem z artykulacją, dlatego też potrzebują więcej czasu na przekazanie swoich pytań, próśb czy też zamówienia. Obsługując klienta z taką niepełnosprawnością należy wykazać nie tylko cierpliwość, ale i chęć zrozumienia. Warto też pamiętać, by mówiąc nie zasłaniać ust.