piątek, 10 października 2014

Turystyka dostępna dla wszystkich

W tytule naszego projektu mówimy o turystyce dostępnej dla osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę dążymy do ideału jakim jest turystyka dostępna dla wszystkich. Oznacza to myślenie o tym, czy dana usługa turystyczna odpowiada na potrzeby wszystkich grup klientów. Nie tylko osoby niepełnosprawne mają specjalne potrzeby – ma je tak naprawdę każdy. Potrzeby te mogą wynikać ze stanu zdrowia, nie tylko stałej niepełnosprawności, lecz też tymczasowych chorób czy dolegliwości, preferencji kulinarnych (np. wegeterianie, weganie), światopoglądu lub religii, wieku, sytuacji rodzinnej (małe dzieci) itp.
W dobie chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa stałe czy tymczasowe dolegliwości takie jak ograniczone możliwości poruszania się, problemy z kręgosłupem, alergie, słaby wzrok czy słuch stają się udziałem coraz większego procenta populacji. To nie oznacza, że osoby z takimi problemami rezygnują z aktywności, rekreacji i rozrywki. Żeby jednak mogły jak każdy podróżować i w pełni korzystać z atrakcji turystycznych muszą być one dla nich dostępne.
Idea dostępności dla wszystkich opiera się na prostych zasadach, m.in.:
-usługa powinna być na tyle elastyczna, aby uwzględniać szeroki zakres różnorodnych indywidualnych potrzeb i preferencji
-każdy w taki sam sposób powinien móc z niej skorzystać – należy unikać segregacji i stygmatyzowania części klientów
-korzystanie z usługi nie powinno wymagać dużego wysiłku (np. zdobycie informacji o usłudze, dotarcie do miejsca świadczenia usługi powinno być proste i nie wymagające od klienta pokonywania trudności)
- informacja o usłudze powinna być przekazywana za pomocą różnych sposobów komunikacji ( obrazkowa, tekstowa, werbalna, dotykowa) i zrozumiała dla każdego bez względu na jego doświadczenie, wiedzę, możliwości itp.
- usługa powinna zapewniać odpowiednią przestrzeń dostępną dla każdego klienta bez względu na jego wzrost, posturę czy możliwość poruszania się.
Zasady dostępności dla wszystkich powinny być brane pod uwagę na etapie planowania oferty i być uwzględnione we wszystkich elementach łańcucha usługi turystycznej, począwszy od informacji o ofercie, poprzez organizacje transportu, zakwaterowania i wyżywienia a na planowaniu imprez czy atrakcji turystycznych kończąc.

3 komentarze:

  1. Dobrze, że poruszacie tą kwestię. To ważne,żeby każdy mógł korzystać z atrakcji turystycznych, również rodzice z małymi dziećmi!

    OdpowiedzUsuń
  2. bardzo trafny wpis! popieram dostęp do turystyki dla każdego!

    OdpowiedzUsuń