wtorek, 17 kwietnia 2012

niepełnosprawność mowy

Dzisiaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na klientów z niepełnosprawnością mowy. Osoby z niepełnosprawnością mowy np. jąkający się, sepleniący lub niemówiący są takimi samymi klientami  jak pozostałe osoby i  powinniśmy ich traktować na równi z innymi. Osobom takim należy poświęcić więcej czasu, nie spieszyć się i podczas rozmowy  lub składania zamówienia utrzymywać kontakt wzrokowy. Pozwólmy im wypowiedzieć się swobodnie, nie mówmy  za nich, nie dopowiadajmy, by szybciej zakończyć ich wypowiedź. Jeśli nie jesteśmy pewni, możemy poprosić o powtórzenie części, której nie zrozumieliśmy lub zadać pytanie, na które będą mogli odpowiedzieć twierdząco lub zaprzeczając. Podczas rozmowy z osobą z niepełnosprawnością mowy dobrze jest ograniczyć hałas, np. głośną muzykę, ponieważ utrudnia im ona komunikację. A gdy muszą załatwić coś przez telefon, możemy  im zaproponować pomoc.


1 komentarz: