czwartek, 8 grudnia 2011

konferencja "Jak zdobyć nowych klientów - hotele i restauracje dla wszystkich"

8 grudnia 2011r. odbyła się konferencja: „Jak zdobyć nowych klientów – hotele i restauracje dla wszystkich” poświęcona jakości obsługi osób niepełnosprawnych w polskich hotelach i restauracjach. Zgromadziła przedstawicieli międzynarodowych organizacji działających na rzecz zwiększania możliwości korzystania z usług turystycznych przez osoby niepełnosprawne, przedstawicieli międzynarodowych organizacji turystycznych, biur podróży oraz pracowników restauracji i hoteli.

Organizatorzy konferencji zwracali uwagę, że osoby niepełnosprawne to potencjalna i często niedoceniana grupa klientów hoteli i restauracji.  W Polsce funkcjonuje przekonanie, że osoby niepełnosprawne nie dysponują funduszami, dlatego nie warto o nich zabiegać. Przekonanie to jest zdecydowanie błędne.

W naszym kraju żyje ok.  8 mln osób niepełnosprawnych, 20% tej grupy to osoby aktywne zawodowo. Warto również zauważyć, że rodzina, w której jest osoba niepełnosprawna, wybierze hotel lub restaurację, w której wszyscy członkowie będą się czuli komfortowo. Zatem grupa, na którą zwracamy uwagę, jest  o wiele większa. Osoby niepełnosprawne zawsze podróżują w towarzystwie innych osób – opiekunów,  a na wakacje często wybierają okres poza sezonem.  Są lojalnymi klientami, chętnie wracają do tych miejsc, w których czują się dobrze i polecają je innym niepełnosprawnym znajomym. Warto dodać,  że po  przystąpieniu Polski do UE w ramach dofinansowywanych projektów dla osób  z niepełnosprawnością,  szkolenia, warsztaty i konferencje są organizowane w hotelach i restauracjach, które są przygotowane na przyjęcie niepełnosprawnych klientów. Czy warto lekceważyć potrzeby tej grupy?  Decyzję pozostawiamy menadżerom hoteli i restauracji.

Co najbardziej przeszkadza osobom niepełnosprawnym w swobodnym korzystaniu z usług polskich hoteli  i restauracji? Dużą przeszkodą są bariery architektoniczne. Wprawdzie polskie prawo budowlane nakazuje dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale nawet  w lokalach zbudowanych zgodnie z wytycznymi,  osoby poruszające się na wózkach często napotykają na wiele przeszkód.  Ponadto prawo  budowlane koncentruje się głównie na potrzebach osób poruszających się na wózkach, pomijając potrzeby osób z innymi  niepełno sprawnościami - wzroku, mowy, słuchu czy z niepełnosprawnością intelektualną.  W hotelach często brakuje informacji turystycznej dla osób niepełnosprawnych, gdzie w danym mieście lub okolicy są lokale przystosowane do ich potrzeb, jak mogą się tam dostać, co mogą zwiedzić.

Dużo większymi przeszkodami, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością to bariery społeczne. Wynikają one często z braku wiedzy na jakie przeszkody napotykają osoby niepełnosprawne oraz jakiej pomocy potrzebują. A wystarczy odpowiednio przeszkolony personel i dokonanie drobnych zmian  w procedurach,  by klient z niepełnosprawnością czuł się komfortowo w hotelu  czy  restauracji i był obsługiwany na takim samym poziomie, jak inni klienci. Pierwszy i najważniejszy etap to uświadomienie menadżerom hoteli i restauracji, że takie szkolenia są potrzebne i przydatne. Prelegenci podczas konferencji podkreślali, że wyczulenie kadry hoteli i restauracji na potrzeby gościa niepełnosprawnego pozwoli w przyszłości lepiej obsłużyć pozostałych gości ale również wyrobi elastyczność  i nawyk słuchania klienta, który informuje o swoich potrzebach.

Organizatorzy konferencji zachęcali pracowników hoteli i restauracji do korzystania z materiałów przygotowanych w ramach projektu  Dostępność branży hotelowej i restauracyjnej dla osób niepełnosprawnych - ACAD” . Pomogą hotelarzom i restauratorom pozyskać sporą, aczkolwiek niedocenianą dotychczas, grupę rodzimych  klientów niepełnosprawnych. Pomogą również przygotować się na przyjęcie turystów,  odwiedzających nasz kraj w związku z Mistrzostwami w Piłce Nożnej Euro 2012, wśród których będą również osoby niepełnosprawne. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz