niedziela, 23 października 2011

trochę statystyki

Czy polskie hotele i restauracje są dostępne dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych?

Badania przeprowadzone w 2009 r. pokazały, że osoby niepełnosprawne napotykają na wiele barier w dostępie do usług polskich hoteli i restauracji. Ponad połowa restauracji nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych z powodu barier architektonicznych.  Zaledwie 2% przebadanych hoteli zatrudniało osobę znającą język migowy, a żaden z nich nie oferował materiałów drukowanych pismem Braille’a. Tylko 2% restauracji przeszkoliło swój personel w zakresie obsługi klientów niepełnosprawnych, zaś żaden z badanych hoteli nie miał takiego szkolenia.

Likwidacja barier architektonicznych wymaga nakładów finansowych, jednak szkolenia pracowników w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych jest znacznie mniejszym kontem. Często nie jesteśmy świadomi, że wiele barier możemy zlikwidować samym zachowaniem.

Znajomość języka migowego, czy Braille’a nie zawsze jest konieczna. Ważniejsza jest wiedza o specyfice poszczególnych niepełnosprawności oraz ograniczeniach, na jakie napotykają osoby z różnymi niepełno sprawnościami. Znajomość tych zagadnień może w znacznym stopniu usprawnić komunikację z klientem niepełnosprawnym. Taką wiedzą można uzyskać dzięki materiałom przygotowanym w ramach naszego projektu.  

Proponowane przez nas rozwiązania dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych można dodatkowo z powodzeniem wykorzystywać np. przy obsłudze osób starszych czy rodziców z dziećmi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz