poniedziałek, 31 października 2011

zerwij z rutyną

Zapraszamy do obejrzenia filmu szkoleniowego, dzisiaj prezentujemy pierwszą część. Omawia on jeden z aspektów obsługi osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Osoba niewidoma lub słabowidząca jest takim samym klientem, jak wszyscy inni. Warto pamiętać, że działania rutynowe, są w ich przypadku pułapką. Zawsze przed podjęciem jakichkolwiek działań, warto zwrócić uwagę, czy mamy do czynienia z klientem w pełni sprawnym, czy też nasz gość z powodu swojej niepełnosprawności potrzebuje naszej szczególnej uwagi.

I tak jak w filmie, pan Czarek - boy hotelowy - odbierając gościa przy recepcji, powinien zwrócić uwagę, czy nowoprzybyły gość jest w stanie pokonać drogę do pokoju samodzielnie tak samo, jak osoba widząca.

Uwaga!

1) Osoby z dysfunkcją wzroku, to bardzo zróżnicowana grupa – to osoby niewidome, ociemniałe, niedowidzące oraz osoby słabo widzące. Trzeba pamiętać, że proponowany rodzaj pomocy należy dostosować do konkretnego klienta.

2) Nowoprzybyłemu klientowi należy zaproponować opisanie położenia najważniejszych punktów hotelu lub restauracji: wyjścia, recepcji, baru, wind, itp. Warto podać takiej osobie numer telefonu do recepcji.

3) Prowadząc osobę niewidomą należy podać jej łokieć. Osoba ta idzie tuż za przewodnikiem. Należy zawsze zwolnić i poinformować ją przed wąskim przejściem, schodami, elementami wystającymi na wysokości głowy i przed innymi przeszkodami.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz