piątek, 25 listopada 2011

Komunikowanie się z różnymi klientami
Dzisiaj prezentujemy przykład, jak porozumiewać się z osobami z niepełnosprawnością słuchową.

Osoby z niepełnosprawnością słuchową odbierają informacje głównie wzrokowo, chociaż w niektórych przypadkach wykorzystują również słuch. To co mówimy niektóre osoby niesłyszące oraz niedosłyszące odczytują z ruchu naszych ust.  Porozumiewając się  z takimi osobami warto mówić w minimalnie zwolnionym tempie. Nie ma potrzeby, by krzyczeć lub przesadnie zwalniać tempo mówienia. W czasie wypowiedzi należy unikać zasłaniania ust, żucia gumy, odwracania się w innym kierunku. Ważne jest, by twarz rozmówcy była dobrze oświetlona.

Nawiązując kontakt z osobą z niepełnosprawnością słuchową należy się upewnić, czy klient patrzy na nas i wie, że zwracamy się do niego. Gdy nie mamy takiej pewności, możemy dotknąć jego ręki lub ramienia.  A na przykład podczas alarmu warto upewnić się, czy informacja o ewakuacji dotarła do wszystkich klientów.

Uwaga:
W sytuacji zagrożenia ważny jest czas więc zasady oparte na zasadzie cierpliwości, ważne jest bezpieczeństwo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz